39- Onat T, Ezer G, Bilger M, Tümay S B: Cardio-Pulmonary Findings in Children with Acute Glomerulonephritis. Arch. Turk. Soc. Cardiology, 3: 233-247, 1970.

Akut glomerulonefritte rastlanan radyolojik pulmoner ve kardiovasküler bulguların nedenini araştırmak üzere bu bulguların kan basıncı, kalb büyüklüğü, kandaki üre, EKG bulguları ve ödemle diurez gibi klinik bulgularla bağıntısı 102 akut glomerulonefritli çocukta istatistiki olarak değerlendirilmiştir.
102 vak'ada elde edilen kardiopulmoner bulguların ensidansı takdim edildikten sonra bulguların nedenleri şu sonuçlara bağlanmıştır: Radyolojik kardiomegali ortalama sistemik basınç, pulmoner konjestion ve EKG'de sol atrial hipertrofi ile bağıntılı bulunmuştur. Radyolojik pulmoner konjestion, üre seviyesi ile ilişkili olmamasına mukabil ortalama sistemik basınç, kalb büyüklüğü ve EKG'de sol atrial hipertrofi ile bağıntılı bulunmuştur. Diğer taraftan EKG perikard tutulumu olmadan, miyokard musabiyeti delilleri göstermiştir. Sonuç olarak radyolojik pulmoner konjestiyon ve plevral mayinin hastalıktaki hipervolemi, hipertansiyon ve interstisyel miyokard ödemine bağlı olarak kalbin yüklenmesi ile başladığı ve kardiotonik tedaviye ihtiyaç göstermeksizin ödemlerin çözülmesi ve diürezin artması ile bulguların ikinci haftadan itibaren düzeldiği müşahede edilmiştir.
15 sayfa, 2 tablo, 4 grafik ve 28 referans içeren yazı akut glomerulonefritte görülen kardiovasküler bulguların literatürde rastlanılan en geniş bir klinik etüdü olduğu gibi, patolojik bulguların nedenlerini izaha çalışan geniş bir klinik korelasyon incelemesidir. 1967'de Türk Pediyatri Kurumunda tebliğ edilmiş ve Türkçe olarak yayınlanan bu çalışma Türk-İsrail Kardiyoloji Toplantısında İngilizce olarak tebliğ edilip yayınlanmıştır.

The relationship of radiologic pulmonary findings and cardiothoracic ratio to certain parameters such as blood pressure, level of blood urea, ECG findings and congestive heart failure (CHF) were studied in 102 children with acute glomerulonephritis (AGN). Although the incidence of manifest CHF was relatively low, there was a high incidence of radiographic pulmonary congestion and pleural and interlobar effusion. These correlated significantly with CTR and with systemic mean pressure but not with the level of blood urea. The cardiomegaly also correlated significantly with blood pressure and showed high sensitivity and specificity with signs of left atrial enlargement and T-wave changes in the ECG.
It was concluded that cardiomegaly in AGN is not due to hypertrophy or hydropericardium but represents dilatation secondary to hypertension, hypervolemia and probably to myocardial interstitial edema.


39- Anahtar kelimeler: akut glomerulonefrit, toraks grafisi, kardiyomegali, plevral mayi, EKG, hipervolemi.