38- Onat T, Ayataç O: Progressif Musküler Distrofide Kardiyak Bulgular. Türk Kardiyoloji Cemiyeti Arşivi. 2: 145-154, 1970.

3 tablo, 1 şekil, 21 kaynak ve türkçe özet içeren 10 sayfalık bu yayında Cerrahpaşa Çocuk Kliniğinde 1964-68 yılları arasında rastlanılan 15 progressif musküler distrofili çocuktaki kardiovasküler bulgular sunulmakta ve literatürde bildirilen bulgularla karşılaştırılarak bunların sıklıkları belirtilmektedir.
Genel bir kas hastalığı olan progresif musküler distrofide manifest olmayan kalb musabiyeti belirtilerini geniş bir materyelde ortaya koyması bakımından bir değer kazanmaktadır. Daha sonraları bu hastalık da kalp kası tutulması yüzünden kardiyomiyopatiler arasına girmiştir.
38- Anahtar kelimeler: musküler distrofi, kardiyomiyopati, EKG, genetik