37- Onat T, Zeren E, Tümay S B: Abdominal Aort Darlığı. Türk Kardiyoloji Cemiyeti Arşivi. 2: 87-106, 1970.

Bu yazıda önce çok nadir rastlanan 2 vak'anın klinik bulguları ve aortografileri sunulmakta, daha sonra literatürden toplanan 72 vak'a ile birleştirilmesinden, abdominal aort darlığının yaş ve cins özelliği, anatomik lokalizasyonu ve bunun renal arter stenozuna etkisi, lokalizasyonun hipertansiyon ve kollateral dolaşım üzerinde oynadığı rol, teşhis, prognoz ve ameliyat neticeleri takdim edilmektedir.
2 şekil, 11 radyografi, 6 tablo, türkçe özet ve 44 literatür referansı içeren bu yazıda çok iyi tetkik edilip sunulan bu vak'alar memleketimizde yayınlanmış ilk iki vak'adır. Bu konudaki çalışmaları devam ettiren yazar, literatürden 17 vak'a daha toplamış ve bunu yurt dışında Cardiology mecmuasında yayınlamıştır (Yayın no. 28). Ancak bu makale ondan 1 yıl sonra yayınlanabilmiştir.
37- Anahtar kelimeler: Abdominal aort darlığı, AKG, hipertansiyon, renal arter stenozu.