36- Onat T: Pulmoner Stenozlarda Ventrikül Basınç Eğrilerinin Değerlendirilmesi. Türk Kardiyoloji Cemiyeti Arşivi, 2: 59-71, 1970.

Pulmoner stenozlu vak'alarda darlığın ağırlık derecesi ve ventrikül septumunun intakt olup olmadığı hususunda ventrikül basınç eğrilerini değerlendirmek amacıyla, yarısında ventrikül septum defekti bulunan 52 pulmoner stenoz vak'ası kalb kateterizasyonu yoluyla incelenmiştir. Sonuçlara göre, pulmoner stenozun ağırlığı basınç eğrisinin deformasyon zamanı, Q-sağ ventrikül zirve zamanı ve eğrinin çıkış ve iniş sürati ile ilgili bulunmamış, buna karşılık basınç artış zamanının, darlığın ağırlığını aksettirdiği saptanmıştır.
Pulmoner stenoza ventrikül septum defektinin iştirak edip etmemesi konusunda bu eğrilerin kat'i fikir vermemekle beraber aynı vak'ada her iki ventrikül eğrisi mukayese edildiğinde, sağda sola nazaran, basınç artış ve iniş zamanının bariz yavaşlamasının ventrikül septumunun intakt olduğuna işaret ettiği belirtilmiştir. 6 grafik, 4 tablo, 10 literatür kaynağı ve ingilizce özeti içeren 13 sayfalık bir araştırma mahiyetindeki bu yayın, kongenital kalb anomalilerinden sık rastlanan pulmoner stenoz ve ventrikül septum defekti teşhislerinde ayırıcı tanıya bir destek olan ventrikül basınç eğrilerinin kritik bir değerlendirilmesini yapmaktadır ve konuya orijinal katkılar sağlamıştır.

The ventricular pressure curves were studied in 52 patients with PS. In cases with intact ventricular septum, the severity of PS did net correlate significantly with the deformation time, the duration of Q-RV peak and with the slope of pressure rise and fall. On the other hand, there was a significant correlation found between the grade of severity of PS and the RV-upstroke time. The comparison of RVP and LVP curves of the same patients gave valuable information to differentiate the intactness of the interventricular septum. If the presurre rise and fall is less steeper in the right ventricle than in the left, this indicates intactness of the i.v. septum in patiets with PS.

36- Anahtar kelimeler: ventrikül basınç eğrileri, pulmoner stenoz, Fallot tetralojisi, ventrikül septum defekti, ayırıcı tanı.