34- Onat A, Onat T: Sol Ventrikül Yük Azalması Örneğinin Değerlendirilmesi. Türk Tıp Cemiyeti, 35: 50-61, 1970.

10 grafik, 3 tablo, 20 referans ve ingilizce özet içeren bu yayın, daha önce bildirilen (no.17) araştırmaya istinaden sol ventrikül yükünün azalmasının EKG'de bildirdikleri belirli bir örneğin kritik bir değerlendirilmesi yapılmıştır. Sonuçlara göre bu örneğin 1) kendisine eşlik eden sağ ventrikül hipertrofisinden bağımsız olarak belirdiği, 2) sol ventrikül diastolik doluşunun azaldığını aksettirdiği, 3) ayrıcı tanı, 4) prognoz ve 5) ameliyat endikasyonunda faydalı olduğu belirtilmektedir.
34- Anahtar kelimeler: EKG, sol ventrikül yük azalma paterni, hemodinami, pulmoner stenoz, Fallot tetralojisi, mitral stenoz.