33- Onat T, Zeren E: Çocukluk Çağındaki Renal Arter Stenozları. Cerr. Tıp Fak. Bülteni, 3: 158-173, 1969.

Renal arter stenozu gösteren 4 çocuğun klinik, aortografik ve diğer röntgen ile laboratuvar bulguları takdim edildikten sonra, renal arter stenozunu diğer hipertansiyon sebeplerinden ayırmak amacı ile faydalanılan yardımcı testlerin ayrıntılı ve kritik bir tartışması yapılmıştır. 8 radyogram, 2 tablo, 22 literatür referansı, türkçe ve ingilizce özeti içeren 16 sayfa halindedir.

The clinical, radiologic and angiocardiographic findings of 4 children with renal arterial stenosis, two of which had associated abdominal coarctation of the aorta ,as well as surgical results were reported. The diagnostic significance of clinical findings, i.v.pyelography, seperate renal functions isotope renogram, renal scan andaortography were discussed.


33- Anahtar kelimeler: hipertansiyon, arteriografi, renal arter stenozu.