32- Onat T, Tümay S B, Bilger M, Ayataç O: Supsepsis Allergica Wissler. İst. Çocuk Kl. Mecm. 4: 9-18, 1969.

2 şekil, 24 literatür kaynağı ve türkçe özeti içeren 9 sayfalık bu yazıda uzun süre septik ateş, kısa süreli poliforf ekzantem, ileri derecede lökositoz ve eosinofili ile seyreden bir Wissler sendromu takdim edildikten sonra, literatürdeki 60 vak'aya dayanarak hastalığın patogenez, klinik ve bilhassa romatoid artrit ile ilgisi tartışılmıştır. Bu, memleketimizde yayınlanan ilk vak'adır.
32- Anahtar kelimeler: JRA sistemik forma, Wissler hastalığı, septik ateş, lökositoz.