2- Onat T: Beziehungen Zwischen den Elektrokardiographischen Veraenderungen der Rechtshypertrophie und den Druckverhaeltnissen im Recthen Ventrikel. Inaug.Diss. Med.Fak.Univ. Zürich, Benno Schwabe U. Co. Verlag, Basel, 1957.

Zürich Üniv.Tıp Fakültesinin Doktora çalışmasıdır. Katkıları yüzünden dekanlığın özel müsaadesi ile kabulünden önce Helv.Paed.Acta'da 1956'da yayınlanmıştır. Yayın No.1'e bakınız.
2- Anahtar kelimeler: Çocuk EKG'si, sağ ventrikül hipertrofisi, sağ ventrikül basıncı, kongenital kalp anomalileri