29- Ulukutlu L, Tezel G, Onat T: Catalase Activity, Serum Iron and Copper Levels in Congenital Cyanotic Heart Anomalies. Proceeding of the Vth Congress of the Asian and Pacific Society of Hematology, p. 235, 1969.

Siyanozlu kongenital kalb anomalilerinde rastlanan relatif demir eksikliğinde demir taşıyan enzim faaliyetinin rolünü incelemek üzere 9 siyanozlu kongenital kalp anomalili çocukta ve 9 kontrolde serum demiri, bakırı ve katalaz enzim aktivitesi tayin edilmiş ve materyel istatistiki olarak değerlendirilmiştir.
Sonuçlara göre siyanozlu hastalarda serum enzim aktivitesi anlamlı bir fark göstermemiştir. Siyanoza bağlı poliglobulide düşük serum demiri gösterenlerde de katalaz faaliyeti artmamıştır. Buna göre, serum enzim faaliyeti serum demir seviyesinden ziyade eritrositlerin içerisindeki hemoglobin miktarına bağlanmak istenmiştir. Yazı, yukarda referansı verilen kitapta bir sayfalık abstract halindedir.
29- Anahtar kelimeler: siyanozlu kongenital kalb anomalileri, katalaze aktivitesi, serum demiri, serum bakırı.