27- Onat T, Cantez T: Yenidoğanda Acil Kardiyak Durumlar. İst. Çocuk Kl. Mecm. 5: 1-10, 1969.

Makalede önce yenidoğan döneminde siyanoz, oskültasyon, radyolojik ve EKG değerlendirilmesindeki güçlükler üzerinde durulmakta, sonra acil kardiyak durum yaratacak yenidoğan hastalıkları sınıflandırılmaktadır. Bunlar, siyanoz derecesi, akciğer vasküler görünümleri, radyolojik kalb konfigürasyonu ve şekli ile EKG bulgularına dayanarak birbirlerinden ayırd edilmeye çalışılmaktadır. Bundan sonra yenidoğada kalb yetersizliği, hipovolemik şok, cor pulmonale, kardiyak arest, paroxysmal taşikardilerin tıbbî, ve kongenital kalb anomalilerinin cerrahi tedavileri üzerinde durulmaktadır.
23 literatür kaynağı ve 4 tablo içeren bu 10 sayfalık yayın bir derleme mahiyetindedir ve orijinal sınıflandırmalar mevcuttur.
27- Anahtar kelimeler: yenidoğan dolaşımı, klinik, EKG, röntgen.