26- Gürgen T, İnsel A, Onat T: Kongenital Hipertrofik Pilor Stenozları. Cerr. Tıp Fak. Bülteni. 2: 203-209, 1968.

5 resim, 9 literatür kaynağı ve türkçe özet içeren 8 sayfalık bu yazıda, 2 vak'a münasebetiyle kongenital pilor stenozunun klinik ve laboratuvar bulguları gözden geçirildikten sonra, bu vak'alarda tesbit edilen yeni bir ameliyat metodunun özellik ve üstünlükleri tartışılmıştır.
26- Anahtar kelimeler: Vak'a bildirisi, kongenital pilor stenozu.