24- Onat T, Ertem B: İstanbul Kız Çocuklarında Püberte Başlangıcından Sonra Büyüme ve Gelişmenin Kemik Gelişmesi İle İlgisi. Cerr. Tıp Fak. Bülteni, Vol 2/2: 251-265, 1968.

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu tarafından desteklenen ve kurumun 1. Bilimsel Kongresinde tebliğ edilen bu araştırmada, püberte ve prepüberte çağında, iki ayrı sosyo-ekonomik seviyede bulunan 171 kız çocuğunda altışar ay aralıkla ağırlık, boy, sekonder seksüel karakterlerin gelişme dereceleri, 17 ketosteroid ile sol el bilek grafilerinden kemik yaşları tayin edilmiş ve her iki sosyo-ekonomik gruptaki kızların göre standartları çıkarılmış, arasındaki farklar değerlendirilmiş, kemik yaşı ile boy arasında ilişkiler aranmıştır. Menarş esnasında kronolojik ve kemik yaşlarının dağılımları incelenmiş ve kemik yaşının bu esnada daha dar sınırlar içinde oynadığı bildirilmiştir. Bunun dışında kemik yaşlarında göğüs, pubis ve aksiller karakterlerin derecelerinin dağılımı sunulmuştur.
8 grafik, 6 tablo, ingilizce özet ve 7 literatür kaynağı içeren 15 sayfalık bu araştırma adolesan kızlarda memleket standartlarını ve sosyo-ekonomik seviye farklarını gösteren, ayrıca sekonder seksüel gelişme ve kemik olgunluğu ile büyümenin birbirleriyle arasındaki ilişkileri inceleyen yurdumuzdaki ilk çalışmadır.
24- Anahtar kelimeler: Boy, ağırlık, kemik yaşı, sekonder seksüel gelişme, menarş yaşı.