23- Onat T: Post-Ekstrasistolik Atımlardaki Ventrikül Basınç Eğrilerinin, Pulmoner Stenozlarda Ventrikül Septal Defektinin Bulunup Bulunmaması Hakkındaki Ayırıcı Değeri. İst. Çocuk Kli. Mecm. 4/1-2: 80-81, 1968.

Pediyatri Kurumunda verilen bir konferansın özeti olan bu kısa yazıda, bu konuda teşhis imkânları tartışılmıştır. Ayrıntıları yayın no. 25 ve 36'da verilmiştir.
23- Anahtar kelimeler: ventrikül basınç eğrileri, post-ektopik atım, pulmoner stenoz, Fallot tetralojisi, ventrikül septum defekti, ayırıcı tanı.