22- Onat T, Tümay S B, Cantez T: Supravalvüler Aort ve Pulmoner Stenozu, Zeka Geriliği, Boy Kısalığı ve Tipik Facies Sendromu. VI. Türk Ped. Semineri, 6: 393-407, Çelikcilt Matbaası, Istanbul 1967

15 sayfada, 9 resim ve 17 literatür referansı içeren bu yayında, Türkiyede ilk defa ve dünyada 24. olarak rastlanan bir yeni sendrom bildirilmektedir. Vak'adaki semptomlar ve komple kardiovasküler bulgular takdim edildikten sonra, literatür kaynağı muvacehesinde hastalığın belirtilerinin ensidansı dünyadaki 24 vak'anın bulguları ile ortaya konmaktadır. Ailesinin incelemeleri ve hastanın kromozom araştırmaları neticesinde, bu hastalığın etyolojisinde genetiğin rol oynamadığı gösterilmektedir.
22- Anahtar kelimeler: kongenital supravalvüler aort stenozu, pulmoner stenoz, zekâ geriliği, Williams-Beuren sendromu.