222- Ahunbay G, Onat T, Çelebi A: Akut Romatizmal Kardit tedavisinde kortikosteroid kullanımının kemik dansitesi üzerine etkisi. Türk Pediyatri Arşivi35: 36-39, 2000

Orta vadede kortikosteroid kullanımının kemik dansitesi üzerine etkilerini araştırmak maksadıyla kliniğimizde akut romatizmal ateşe bağlı kardit tanısı ile 9 haftalık prednisolon tedavisine alınan ve yaş ortalaması 10.33 (3-15 yaş) olan 19 hastada (10 kız, 9 erkek) Dual Energy X Ray Absorbtiometry yöntemi ile kafa, kollar, bacaklar, gövde, kaburga, pelvis, omurga ve total kemik mineral dansitesi (KMD, g/cm2), yaş grubu yoğunluk eksikliği ile Z skoru ölçüldü. Ayrıca aynı yöntem ile bu dönemlerdeki vücut yağ oranları değerlendirildi. Hastalara prednisolon ilk 3 hafta günde 2 mg/kg verildi (günde maksimum 60 mg), daha sonra tedricen azaltılarak 9 haftaya tamamlandı. Başlangıca göre 3 hafta total vücut ve tüm bölgelerdeki KDM farkı anlamsızdı. Total KMD’nde başlangıca göre ve dönemler arasında anlamlı fark görülmedi (p>0.30 ile >0.60). Tedavi öncesi ve sonrası yaş gubu Z skoru ile yoğunluk eksikliğinde anlamlı bir fark bulunmadı.

Vücut yağ oranı 3 haftada %4.7, 3 ile 9 hafta arsında %10.5 arttıktan sonra 9-21 hafta arasında %11.5 azaldı. Buna göre maksimum yağ artışı 9 hafta sonunda %15.4’tü. 21 hafta sonraki değer başlangıca göre hala %4.7’lik bir yağ fazlalığı göstermekteydi, fakat kişisel farklar anlamlı değildi.

Sonuçlara göre romatizmal karditte 9 haftalık kortison tedavisi kemik dansitesini negatif yönde etkilememektedir.

Anahtar kelimeler: Akut romatizmal ateş, kemik dansitesi, kortikosteroid, ilaç etkisi