21- Schad N, Künzler R und Onat T: Diagnosi Differenziale Delle Cardiopatie Congenite. Quadri Sinottici Radiologici, Elettro-E Fonocardiografici. Societa Editrice Universo, Roma 1967.

Yukarda No. 6, 15 ve19'da bahsedilen kitabın İtalyancaya tercüme edilmesinden sonra Roma'da basılmıştır.
21- Anahtar kelimeler: kongenital kalp anomalileri, EKG, Röntgen, fonokardiyografi, ayırıcı tanı.