210- Onat T: History of Endocrinology in Philately. J Pediatr Endocrinol & Metab 10: 371-377, 1997

Bu makalede endokrinoloji tarihi, dünyada çıkmış 48 posta pulu veya damgası ile belgelenerek anlatılmaktadır. Önce şeker hastalığına girilmektedir. Eski çağda Çin ve Yunan tababetindeki kişiler, sonra Razi ve İbn Sina, Maimonides'in bilgileri sunulmaktadır. Sonra idrarda şeker tahliline ve pankreasın rolü ile insulinin bulunuş hikâyesi sunulmaktadır (Minkowski, Houssay, Paulescu, Banting, Best ve Macleod, Eli Lilly).
Genitallerin gelişme hikâyesine Herodot, Hippokrat, Aristo, Malpighi, Morgagni, Stensen, Buffon, Spallanzani, Müller, Brown-Sequard, Tandler, Papanicolaou ve Pincus'un katkıları ile devam edilmektedir. Daha sonra tiroid bezi konusuna geçilip Eustachius, Paracelsus, Basedow, A. von Graefe, Kocher ve Eiselsberg'in katkıları anlatılmaktadır. Bunları hipofiz guddesine katkılar izlemektedir (Galen, Vesalius, Descartes, A. von Haller, Cushing ve Brügsch). Sürrenal gudde için Addison ve Hench'in katkılarıyla yazı tamamlanmaktadır.
Bu çalışma 19-21 Mayıs 1996'da Pediyatrik Endokrinoloji ve Metabolizma Derneğinin 1. Akdeniz Toplantısında konferans olarak sunulmuş ve 122 sayfalık filatelik sergi ile belgelenmiştir.

210- Anahtar kelimeler: Endokrinoloji tarihi, diabetes mellitus, genitaller, tiroid bezi, hipofiz guddesi, sürrenal bezleri. Medikal filateli.