20- Onat T, Tezel G, Bilger M, Tümay S B: Çocuklarda Akut Glomerulonefritte Kardiovasküler Bulgular. VI. Türk Pediyatri Semineri. 6: 379-392, Çelikcilt Matbaası, İstanbul 1967.

14 sayfa, 3 tablo, 6 grafik, 14 literatür kaynağı içeren bu çalışmada 103 akut glomerulonefrit vak'asında radyolojik kalb büyüklüğü ve akciğerdeki vasküler bulgular, EKG ve klinik bulgularla mukayeseli olarak incelenmiştir.
Kardiomegali, vak'aların % 81'inde radyolojik olarak tesbit edilmiş ve bu bulgu, akciğer stazı, hipertansiyon ve EKG'de sol atrial büyüme ile ilgili bulunmuştur. Akciğerdeki staz görünüşü ise üremi ile izah olmayıp, hipertansiyon ve EKG'de sol atrial hipertrofi ile bağıntılı bulunmuştur. Kardiomegali ve stazın, ödemlerin çözülmesinden hemen sonra düzelmeye başladığı tesbit edilmiştir. Sonuçlara göre kardiomegali ve radyolojik staz bulguları hipertansiyon, hidremi ve myokardial interstisyel ödeme bağlanmış ve kosto-frenik mayi birikmesinin kalbin genişlemiş vena azigos'a yaptığı baskıdan oluştuğu ileri sürülmüştür.
20- Anahtar kelimeler: Akut glomerulonefrit, toraks radyografisi, EKG.