209- Onat T, Ahunbay G: Regression of right ventricular dominance in the electrocardiogram after birth. A longitudinal follow up of a healthy cohort from birth to 3 years. Pediatric Cardiology 19:197-203,1998.

Bu çalışmada yenidoğandan itibaren sağlam çocukların EKG'si önce haftalık sonra aylık aralarla çekilmiş ve 50 kadar denekte sağ ve sol potansiyellerin ilk 3 yıldaki geri gidişi, 8 değişik EKG örneği gruplarına göre sınıflandırılarak değerlendirilmiştir. Böylece pediyatrik kardiyolojide günlük sorun olan fizyolojik sağ ventrikül hipertrofisinin geri gidişinin EKG'den tanınmasına katkı sağlanmıştır. Aynı bebeklerin izlenmesinden çıkarılan kurallara göre sağ taraftaki yüksek R dalgasında 1-2. ayda çıkan dalda, 5-6. ayda ise inen dalda çentikleşme tarzında sağda depolarizasyonda gecikme oluşmakta ve bu çentiğin amplitüdü azalmakta ve daha sonra S dalgasında çentik gözlenmektedir. Sağ ve sol derivasyonlar arasındaki qR-sürelerinin aynı kişide karşılaştırılması sonucunda bu olay, sağ ventrikül hipertrofisi geri giderken liflerin incelmesine bağlı olarak nisbî gecikmeden oluştuğu tarzında açıklanmaktadır. Bu tür geri gidiş patolojik sağ yükte oluşmamaktadır. Böylece seyirdeki çentik ve lokalizasyonu ile patolojik sağ ventrikül hipertrofisinden fizyolojik olanı ayrılmaktadır.
Üç tablo, 4 şekil, 27 kaynak içeren bu çalışma yenidoğandan itibaren aynı sağlam çocuklarda önce hafta, sonra aylık muayenelerle EKG'nin incelenerek değerlendirildiği ilk ve orijinal bir araştırma ürünüdür. EKG'de fizyolojik sağ ventrikül hipertrofisinin geri gidişi hakkındaki kuralları getirmekte ve patolojik olandan ayırıma katkı sağlanmaktadır.
209- Anahtar kelimeler: Süt çağında normal EKG, Longitudinal inceleme, QRS paternleri, inkomple sağ dal bloku.