208- Onat T: Çocuk Kardiyoloji ve ilgili sahalarda tarihi gelişim. Türk Kard Dern Arş. 25: 314-318, 1997

Bu makalede pediyatrik kardiyolojide kullanılan kitaplar, teşhis metodlarından EKG, fonokardiografi, radyoloji, angiokardiyografi, ekokardiyografi, akım ve basınçlarla ilgili hemodinamik ölçüm metodları, kongenital kalp ve damar anomalilerinin anatomilerinin ve cerrahi düzeltme tekniklerinin gelişimleri, tarih sırasıyla ve müellif ile katkıları tablolar halinde sunulmuştur. Türkiyedeki gelişmelere de değinilmiştir.

208- Anahtar kelimeler: tıb tarihi, kardiyoloji tarihi, kardiyak cerrahi tarihi, EKG, fonokardiografi, radyoloji, angiokardiyografi, ekokardiyografi, kongenital kalb anomalileri.