207- Ahunbay G, Çelebi A, Arslanoğlu İ, Onat T: Atrioventriküler blok gösteren bir Kearns-Sayre sendromu olgusu. Türk Kard Dern Arş. 25: 252-254, 1997

Kronik progressif eksternal oftalmoplejisi, retinanın pigmenter degenerasyonu ve tip I diabeti bulunan Kearns-Sayre sondromu tanısı konmuş 14 yaşındaki erkek hasta kardiyak patolojisi nedeni ile yatırılmıştır. Kliniğimizde atrio-ventriküler tam blok tesbit edilen hastaya profilaktik olarak kalıcı pacemaker uygulanmış ve nadir bir mitokondrial miyopati nedeni ile literatür bilgileri gözden geçirilerek sunulmuştur.

207- Anahtar kelimeler: Kearns-Sayre sendromu, mitokondrial miyopati, A-V blok, pacemaker