1- Rossi E, Onat T: Beziehungen Zwischen den Elektrokardiogra-phischen Veraenderungen der Rechtshypertrophie und den Druckverhaeltnissen im Recthen Ventrikel bei Kongenitalen Vitien im Kindesalter. Helv. Paed. Acta II: 455-482, 1956.

Bu araştırmada değişik tipte doğuştan kalb anomalisi gösteren 130 vak'ada çocukluk çağında doğuştan kalb hastalıklarında kalb kateterizasyonu ile ölçülen sağ ventrikül basıncının EKG ile ilişkileri araştırılmış ve bunlardan çıkan sonuçlara göre EKG'de QRS ekseni>105o, V1'de R amlitüdü, R/S oranı ve R'e varış zamanı, V6'da S amplitüdü, R'e varış zamanı ve sağ ile sol arasındaki zaman farkı, SDI>0.80 mv, RIII/RII> 1.0 gibi kriterlerin sağ ventrikül basıncını anlamlı bir şekilde aksettirdiği gösterilmiştir.
19 tablo, 14 grafik, 19 literatür kaynağını, almanca, fransızca ve ingilizce özeti içeren 28 sayfalık bu çalışma, çocuklarda sağ ventrikül basıncı ile EKG bulgularının korelasyonu bakımından yapılmış halen en geniş bir araştırmadır.

The relationship between right ventricular pressure (RVP) obtained by cardiac catheterization and electrocardiogram was studied in 127 children with congenital heart disease. ECG criteria for increasead RVP were: SI>0.8mV; RIII/RII>1.0; RV1 > 1.6 mV; R/SV1>1.3; intrinsic deflection time in V1 0.029 sec. ; intrinsic deflection time difference between V6-V1 < 0.009 sec. or negative; SV6< 0.40 mV; R/SV6<1.85; RV1 plus SV6 > 1.30 mV;
PII amplitude, QIII and inversion of T wave in V1 were not found to correlate significantly with RVP.


1- Anahtar kelimeler: Çocuk EKG'si, sağ ventrikül hipertrofisi, sağ ventrikül basıncı, kongenital kalp anomalileri