198- Onat T ve G. Ahunbay: Çocukluk Çağında Kardiyovasküler Sistem ve Hastalıkları. Ed. T. Onat : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kitabı Cilt 1; Eksen Yayınları, 1996, İstanbul, s. 540-608.
198- Anahtar kelimeler: Çocukta kardiyovasküler sistem ve hastalıkları.