190- Onat, T, Batmaz G: Natural History in Isolated Ventricular Septal Defect. Türk Kard Dern Arş. 24: 212-213, 1996

Türk-Polonya Kardiyoloji Toplantısı için verilen konferansın özetidir. Ayrıntılar için 154 No. lu yayına bakınız.
190- Anahtar kelimeler: VSD, prognoz, sınıflandırma, hemodinami, longitudinal izleme, röntgen: Kardiyotorasik oran.