19- Schad N, Künzler R und Onat T: Differential Diagnosis of Congenital Heart Disease. Grune Stratton, New York-London, 1966.

Altı numaralı yayında ayrıntılarına girilen bu kitap aynı kalitede ve geçen 3 yıllık literatür referanslarının ilâvesi ve ufak revizyona tabî tutulduktan sonra ingilizce olarak New York ve Londra'da basılmıştır. 2000 nüshalık baskısı bitmiş olup, muhtelif yabancı dergilerde iyi kritik kazanmıştır (Yayın no. 6'nın sonunda verilmiştir).
19- Anahtar kelimeler: kongenital kalp anomalileri, EKG, Röntgen, fonokardiyografi, ayırıcı tanı.