189- Onat T, Ahunbay G: Long-term Prognosis of acute Rheumatic Mitral Regurgitation: Presentation of Yearly Progostic Regressions in Relation to Affecting Factors. Türk Kard Dern Arş. 24: 211-212, 1996

Türk-Polonya Kardiyoloji Toplantısı için verilen konferansın özetidir. Ayrıntılar için 135 No. lu yayına bakınız.
189- Anahtar kelimeler: Akut romatizmal ateş, mitral yetersizliği, uzun izleme, EKG, röntgen, Eko-KG, prognoz, tedavi.