178- Onat T: Medicinal Plants: Anthelmintica, Anti-infectives. Amer. J. Medical Philately: Scalpel & Tongs 39: 13-17, 1995.

Yukardaki bitkilerin vasıfları ve tıbbî etkileri verilmekte ve pullar ile resimleri sunulmaktadır.
178- Anahtar kelimeler: Farmakoloji, medikal filateli, bitkisel droglar.