177- Onat T: Validation of Methods for Predicting Adult Stature in Turkish Girls. Amer J Human Biol. 7: 757-767, 1995.

1965-75 yılları arasında erişkin boyuna varılıncaya kadar yaptığı longitudinal büyüme etüdüne dayanarak erişkin boyunun öngörüldüğü Bayley-Pinneau (B-P), Tanner-Whitehouse (TW) 1975 ve 83 metodları ile Roche-Wainer-Thissen (RWT) 1975 ve 93 metodlarının hatalarını Türk çocuklarında ölçüp karşılaştıran 3 grafik, 7 tablo ve 20 kaynak içeren 17 sayfalık bir çalışmadır. Buna göre RWT'93 metodu 1975 metoduna göre hatayı azaltmaktadır. Ebeveyn boyunun kullanılmadığı TW'83 metodunun, bunun anlamlı olduğu 12 yaşına kadar bir katkı sağlamadığı ortaya çıkmıştır. Buna karşılık bir yıl önceki büyüme hızını içeren regresyonlar hatayı azaltmaktadır. B-P metodu genelde RWT ve TW metodlarına göre daha az hata yapmaktadır. Buna karşılık aynı kişideki tayinler arasındaki farklar en az RWT metodunda olmaktadır.

The original or revised methods for prediction of adult stature of Tanner-Whitehouse (TW), Roche-Wainer-Thissen (RWT), and Bayley-Pinneau (BP) were validated in a mixed-longitudinal study of Turkish girls 9-14 years of age. Comparison of 727 estimations of 102 girls showed that the RWT’s 93 revision is an improvement over the original method by reducing the standard deviation, and absolute median and mean of residuals. The TW’83 (3v) method, by dropping the variable midparent stature, was reduced in accuracy before age 12. The addition of the previous annual increment in stature improved the predictions, while further addition of the increment in skeletal age did not. In relation to overall accuracy and reliability, BP (0.75) and TW’75 (0.73) had the highest R square values, while RWT’75 had the lowest (0.55). Regarding individual consistency of multiple predictions, the RWT methods ranked best and TW’83 relatively poorest. Systematic errors found in Turkish girls were similar to those found in French, Swiss, and Finnish girls.

177- Anahtar kelimeler: Erişkin boyunun öngörülmesi: Bayley-Pinneau, Tanner-Whitehouse 1975 ve 1983, Roche-Wainer-Thissen 1975 ve 1993 metodları, türk kızları, kişisel tayin farkları.