176- Onat T, İşeri H: Rate of Skeletal Maturation in Relation to Secondary Sexual Development During Female Adolescence. Amer J Human Biol. 7: 751-755, 1995.

İki grafik, 3 tablo ve 8 kaynak içeren 5 sayfalık bu çalışmada el ve bilek grafilerinin longitudinal olarak izlenmesi sonucunda distal, mid ve proksimal falankslar ile radius'a ait epifizlerin kepleşme, parsiyel ve tam füzyonlarının oluştuğu yaşlar ile kepleşme ile füzyon arasında geçen süreler ve varyasyonları ve bunların sekonder seks karakterleri ile bağıntıları araştırılmıştır. Ayrıca pübertal atılımdaki en hızlı büyüme ve menarşla zaman ilişkileri ve varyasyonları sunulmuştur. Kepleşme yaşları en hızlı büyüme yaşı (PHV), menarş yaşı ve sekonder seks karakterlerinin başlama yaşı ile çok anlamlı olarak bağıntılı gitmiştir. PHV'ye distal falanksların kepleşmesinden yarım yıl sonra ve proksimal ve mid falankslarınki ile aynı yaşlarda ve radius'unkinden yarım yıl önce varılmaktadır. Kepleşmeden füzyona kadar geçen süreler kepleşme esnasındaki seskonder seks karakterlerinin derecesi ile çok anlamlı olarak ters bağıntılı gittiğini göstermiştir. Varılan sonuçlara göre el ve bilekteki epifizlerin kepleşmesi büyüme ve gelişme ile kalan büyüme süresi hakkında önemli bilgiler vermektedir.
Epifiz kemiklerinin kepleşme esnasındaki yaşları ve özellikle varyasyonuna ait bilgiler şimdiye kadar hiç yayınlanmamıştır. Bu çalışma el epifizlerinin her türlü ilişkilerini inceleyen orijinal ve büyük standartlar getiren bir araştırmadır. Ayrıca, kemik olgunluğu olarak sayılan epifizer kepleşmeden füzyona geçen sürelerin sabit olmadığı ve kepleşme esnasındaki seksüel gelişmenin derecesi ile ters bağıntılı gittiği ilk olarak ortaya atılmıştır. Böylece seksüel olgunluğun büyüme süresini kemik olgunluğundan bağımsız olarak etkilediği ispatlanmış olmaktadır.

The relationship between rate of skeletal maturation (interval from capping of hand epiphyses to fusion of radius) and rate of secondary sexual development was studied in a longitudinal sample of 76 normal Turkish girls. The interval from capping to fusion correlated inversely and significantly with the stage of secondary sexual development attained at capping. It is concluded that the rate of skeletal maturation and expected growth after the onset of capping are not constant and depend on the stage of secondary sexual characteristic development, the former being shorter with more advanced sexual maturation.

176- Anahtar kelimeler: El ve bilek epifizleri, kepleşme, füzyon, sekonder seksüel gelişme, en süratli büyüme hızı, menarş yaşı, longitudinal izleme.