172- Onat T: Medicinal Plants.

oScalpel and Tongs, Amer J Med Philately. vol 38, 70-71, 1994
oScalpel and Tongs, Amer J Med Philately. vol 38, 94-102,1994

Dizi halinde yayınlanan bu seride bitkiler farmakolojik etkilerine göre sınıflandırılmış ve aynı etkiyi gösteren bitkiler 5 dildeki adları ile (latince, ingilizce, fransızca, almance ve türkçe) tablolar halinde sunulmuştur.
172- Anahtar kelimeler: Farmakoloji, medikal filateli, bitkisel droglar.