171- Onat T: Jean Eugene Robert Houdin: Philatelia Medica 24/96: 19,1994.

Bu yazıda hokkabazlığı ile meşhur olan R.Houdin'in biyografisi verilmekte ve klinikte kullanılabilecek bir buluşu olan pupillometresi ve T. Edison'dan önce elektrik lambasının buluşundan bahsedilmektedir.
171- Anahtar kelimeler: Tıp tarihi, medikal filateli, göz.