17- Onat A, Onat T: The Electrocardiographic Pattern of left Ventricular Underloading. New İst. Contr. to Clin. Sci. 8: 209-231, 1966.

Sağ ventrikülün basınç yükü altında bulunduğu ve sol ventrikül doluşunun azalabileceği 45 mitral stenozu, 20 pulmoner stenoz, 84 Fallot tetralojisi ve 1 Lutembacher sendromu vak'asında klinik ve hemodinamik bulguların EKG ile bağıntısı araştırılmıştır.
Sonuçlara göre sol ventrikül yükünün azaldığı durumlarda bunu EKG'de sol prekordial derivasyonlardaki R/S oranı ve R dalgası aksettirmektedir. Bu hususta optimal EKG teşhis kriterleri ileri sürülmüş ve bunların güvenirlik ve hassasiyet dereceleri pratikte kullanılacak derecede yüksek bulunmuştur.
16 grafik, 6 tablo, 20 literatür referansı içeren 23 sayfalık bu yayın orijinal bir araştırma ürünüdür ve ileri sürülen sol prekordial derivasyonlara ait kriterler teşhiste hastalığın ağırlık derecesini ortaya koyduğu gibi, sağ ventrikül hipertrofili hastalıklar arasında sola dönüşü azalanları ayırdığından pratik olarak işe yaramaktadır.

The ECG findings and their relationships to hemodynamic findings were investigated in 150 patients with congenital andacquired heart diseases associated with RVH in which the LV-filling maybe reduced. For this purpose 84 cases of Fallot’s tetralogy (FT), 20 with PS and 45 with mitralstenosis (MS) were studied. In FT the R and R/S ratio in V5 and V6 showed an inverse relationship to the severity grade.
In the group with MS the R/S ratio in V5 and V6 correlated well with the mitral orifice size. Evidence has been pointed out which suggests that the presented signs of LV-underloading manifests itself largely independently of the associated RVH and that it reflects a diminished inflow of the left ventricle.


17- Anahtar kelimeler: EKG, solda yük azalma paterni, hemodinamik, mitral stenoz, Fallot tetralojisi, pulmoner stenoz, mitral stenoz.