167- Onat T, Mindan E: Üst Median Hat Defekti Eşliğindeki Ectopia Cordis Thoraco-Abdominalis (Cantrell-Haller-Ravich Sendromu): Üçü orijinal 76 vak'anın değerlendirilmesi. Türk Kard Dern Arş. 22: 179-185, 1994.

Etyolojisi belli olmayan ve üst median hat defektine bağlı olarak epigastrik herni veya omfalosel, rektus diastazı, alt sternum defekti, anterior diafragma ve alt perikard defekti yüzünden kalbin epigastrik bölgede palpe edilebilecek derecede thoraco-abdominal bölgede ektopik olduğu ve birlikte kalpte dekstroversiyon, ayrıca sıklıkla apikal vertrikül divertikülü ile kongenital kalp anomalileri gösteren nadir bir sendrom hakkındaki bilgiler, üçü orijinal olmak üzere toplam 76 vak'ada ayrıntıları ile derlenmiştir. Omfaloselin hayatın ilk günlerinde cerrahi olarak düzeltilmesi gerekir. Musküler apikal divertikül rezeksiyonunun ayrı önemli bir riski yoktur.
İki tablo, 3 şekil ve 71 kaynağı içeren bu yayın konusunda dünyadaki en geniş materyeli inceleyip derleyen ve orijinal 3 vak'a katkısı olan bir çalışma ürünüdür.

Including 3 original cases, 76 patients with Cantrell-Ravitch Syndrome were evaluated and reviewed. As a result of an upper midline defect of unknown etiology, there is an omphalocoele or an epigastric hernia, rectus diastasis, a lower sternal (80%), anterior diaphragmatic (89%) and a pericardial (51%) defect. The heart or a diverticulum can be palpated as an epigastric pulsating mass, because it is herniated partly through the midline defect. There is a dextrorotation (98%) with meso- or dextroposition of the heart. An apical, usually muscular diverticulum and congenital neart disease accompany in about 75% of ptients. Prognosis depends on the severity of the congenital heart disease.The omphalocoele should be corrected surgically as soon as possible in the neonatal period. The resection of muscular or fibromuscular diverticulum does not bring extra risk anymore.

167- Anahtar kelimeler: Ectopia cordis thoraco-abdominalis, diafragma ve perikard defekti, epigastrik herni, kalpte dekstroversiyon ve apikal divertikül, Cantrell sendromu.