166- Ahunbay G, Onat T: Hayatın ilk iki Yılında Ortalama QRS Ekseninin Seyri. Türk Kard Dern Arş. 22: 144-145, 1994

Neonatal dönemde fetal hayattakine benzeyen sağ ve sol ventrikül kitleleri arasındaki oran iki yılda giderek sol lehine değişmektedir. Bunun bir göstergesi olarak QRS ekseninde ilk yılda önemli değişiklikler olmaktadır. Bu amaçla yenidoğandan itibaren 43 ve 1-2 aylıktan itibaren 23 normal bebekte frontal düzlemdeki QRS ekseni 24 aylığa kadar izlenmiştir.
QRS ekseni ortalama olarak +127°'den süratle 2 ayda 79° ve 6 ayda 60° düşmektedir.Yaşla olan bu ters bağıntı logaritmik bir fonksiyonu izlemektedir (y= 58.2-29.384 Log x; r= -0.69). QRS eksenine ait 3-97 persentil sınırları yenidoğanda 86-170°, 2 aylıkta 40-123° ve 9 aylıktan itibaren 10-90° arasında oynamaktadır.
Bir tablo, 1 şekil, 11 kaynağı içeren 2 sayfalık bu yayında elde edilen sonuçlar aynı kişilerin izlenmesine bağlı olması bakımından orijinal olup ayrı bir değer taşımaktadır.

The changes observed in the mean QRS axis in the frontal plane during infancy reflects this. To investigate this, the ECG of 66 normal neonates were followed up for two years. The mean frontal aQRS shifted from plus 127 rapidly to plus 79 degrees in 6 months. This inverse relationship with age was best explained by a logarithmic function (Y= 58.2 – 29.384 Log x; r= -0.73). The 3 -97 percentile limits were between 86 and 170 degrees for the neonates, 40 to 123 degrees at two months and 10 to 90 degrees for 9-12 month old infants. This did not change significantly after age 1.

166- Anahtar kelimeler: İlk 2 yılda normal EKG'nin seyri, ortalama QRS ekseni longitudinal izleme.