161- Onat T: Tıbbî İstatistik Metodları. Pediyatrik Kardiyoloji Toplantısı (Çapa, Istanbul,1993)

Bu yayında tıbbî istatistik metodlarından dağılım şekilleri bunların değişikenliğini gösteren standart sapma ve persentil metodları, iki değişik örneklemede elde edilen ortalama ve dağılımların farklılığı, aynı şahıslardaki değerlerin daha sonraki değerleri ile karşılaştırılması, normal sınırların güvenirliliği ile patolojik materyel dağılımındaki hassasiyet, p=0.50 hipotezinden ayrılmalar, X2 testi, lineer korelasyon, regresyon konuları hakkında ayrıntılı bilgiler verilmiştir.

161- Anahtar kelimeler: Tıbbî istatistik.