16- Onat A, Onat T: Fallot Tetrolojisinin Ağırlık Derecesi İle Elektrokardiogram Arasındaki Korelasyon Etüdü. Çocuk Sağ. ve Hast. Der. 9: 164-180, 1966.

Altı tablo, 9 şekil, türkçe özet ve 17 literatür kaynağı içeren bu 17 sayfalık araştırma niteliğinde olan çalışmada, 4 ilâ 25 yaşlarındaki 84 Fallot tetrolojisinde hastalığın siyanoz, poliglobuli derecesi, efor kabiliyeti, angiokardiyogramdaki akciğer dolaşımı bulguları ile tesbit edilen ağırlık derecesi ile EKG arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Hastalığın ağırlık derecesini EKG'de sol prekordial R dalgası ve R/S oranının güvenilir bir kriter olarak aksettirdiği sonucuna varılmıştır (Turkish Journal of Pediatrics'teki ingilizce yayının, No.18, türkçesidir).

Electrocardiographic observations were investigated in 84 patients with Fallot’s tetralogy (FT) in whom the pulmonary bloodflow was reduced to varying extents . The voltage of the R-wave , R/S relations in V5 and V6 showed an inverse relationship to the degree of severity of the diseas (p<0.001). On the other hand, no correlation was found between R and R/S ratio in V1. Optimal ECG criteria were presented which aid in differentiating mild from severe cases of FTT. The specificity and sensitivity rates were found to be high enogh to justify their practical use.
The observations in left-sided precordial leads regressed following systemic-pulmonary anastomosis although there was no decrease in RVP.

16- Anahtar kelimeler: Fallot tetralojisi, EKG, Röntgen,