159- Onat T: Man's Fight Against Infection: A treatise with philatelic listing of persons (I-VI):

Scalpel and Tongs, Amer J Med Philately. vol 36, 85-97, 1992
Amer J Med Philately. vol 37, 10-17, 1993
Amer J Med Philately. vol 37, 32-35, 1993
Amer J Med Philately. vol 37, 50-55, 1993.
Amer J Med Philately. vol 37, 72-73, 1993
Amer J Med Philately. vol 37, 87-91, 1993
Amer J Med Philately. vol 37, 106-109, 1993

Yukarda verilen 7 makalelik dizide yayınlanan bu çalışma bir taraftan infeksiyon, aşılanma ve imunoloji, mikrobiyoloji, viroloji, parasitoloji, kemoterapi, asepsi ve cerrahi tedavi konularında infeksiyonla mücadelede çalışmaları olan bilim adamları ve katkıları bildirilmekte; diğer taraftan bu kişileri posta belgelerinde şereflendirmiş olan ülkelerin çıkardıkları yer, tarih ve katalog numaralarını içeren listeler ve bazılarının siyah beyaz resimleri sunulmuştur.
159- Anahtar kelimeler: Medikal filateli, tıb tarihi, infeksiyon, aşılanma ve imunoloji, mikrobiyoloji, viroloji, parasitoloji, kemoterapi, asepsi ve cerrahi tedavi