158- Ahunbay G, Onat T, Sarıoğlu A, Sarıoğlu T, Yüksel A: Bir Sol Atriyal Miksoma Olgusu. İst Çocuk Klin Derg 27: 58-61, 1992.

Klinik olarak mitral stenoz belirtisi veren, diyastolde ventrikülün içine doğru hareket eden, sistolde sol atriyumun önemli bir kısmını kapsayan ve ekokardiyografik olarak atriyal miksoma saptanan 9 yaşında bir vak'a bildirilmiştir. Sapıyla sol atriyumun septumuna bağlı olan tümör cerrahi olarak çıkarılmış ve miksoma tanısı patolojik anatomik olarak teyid edilmiştir. 1 yıl sonrası postoperatif kontrol klinik ve ekokardiyografik olarak normal sınırlarda bulunmuştur.

A 9-year-old patient with clinical symptoms of mitral stenosis was presented whose echocardiography showed an atrial myxoma which moved into the ventricle in diastole and filled a considerable amount of left atrium during systole. The tumor which was pedinculated to the atrial septum was successfully resected and pathology confirmed the specimen to be an atrial myxoma. The postoperative control 1 year later disclosed normal limits both clinically and echocardiographycally.

158- Anahtar kelimeler: Atriyal miksoma, ekokardiyografi, mitral stenoz