157- Ahunbay G, Onat T, Aytaç A: Scimitar Sendromu: Cerrahi Yolla Düzeltilmiş Bir Vak'a Bildirisi.Türk Kardiyol Dern Arş 20: 386-389, 1992.

Sağ alt pulmoner venin torakstan diafragma aralığı yoluyla abdomene ve orada vena cava inferiora girdiği 10 aylık bir erkek çocuk takdim edilmiştir. Sol-sağ şantın aşırı olmamasına rağmen 3.5 yıl izleme sonucunda dispnesinin ilerlemesi ve efor kabiliyetinin azalması yüzünden başarılı olarak ameliyat edilmiş ve birlikte bulunan sekundum atriyal septum defekt kapatılmıştır.
İki şekil, 20 kaynağı içeren bu yayında başarılı olarak düzeltilmiş nadir bir anomali sunulmaktadır.

A case of a 10-month-old patient with anomalous return of the right lower pulmonary vein through a diaphragmatic defect draining to the inferior vena cava (Scimitar Sy) was presented. After 3.5 years follow up, the patient was operated because of increasing dyspnea and diminished exercise capacity inspite of moderate left-to-right shunt. The anomalous drainage was corrected to the left atrium and the secundum type atrial septal defect was closed with success.

157- Anahtar kelimeler: Scimitar sendromu, parsiyel anormal pulmoner venöz dönüş