155- Onat T, Batmaz G: Ventrikül Septum Defektinin Kendiliğinden Kapanması. Türk Kardiyol Dern Arş 20: 238-244, 1992.

1701 hasta yılı izlenen 355 izole VSD vak'asının 64'ünde (%18) defektin kapandığı gözlenebilmiştir. Bu oran izlemenin başlangıç yaşı ile süresi ve hemodinamik sınıfa göre değişmektedir. 2 yaşından küçükten itibaren izlenenlerde kapanma oranı pulmoner hipertansiyonsuz (I) Ia grubunda % 50, pulmoner hipertansiyonlu (II) IIa grubunda % 29.6, Ib grubunda %15.9 ve IIb grubunda %7.1'dir. Az şantlı olan IIa ve Ia grupları birleştirilecek olursa kapanma oranı %37.7 iken, bol şantlı II b + Ib birleşiminde aynı oran %15'dir.
Defetin kapanma yaşı 0.5 ile 16.7 arasında oynamıştır. Median yaş 4'tür. Defektin son açık olduğu yaş 1 ay ile 13.6 yıl arasında oynayıp, median değer 2.3 yıldır. Hemodinamik sınıflarda kapanma yaşını doğru saptayabilmek için ancak 1 yaşından küçüklerden itibaren izlenenler alınırsa median kapanma yaşı Ia grubunda 0.96, IIa'da 1.55, Ib grubunda 2.17, IIb grubunda 5.25'tir ve toplam bol şantlı b grubundakilerin 4.5 yıllık median değer, toplam az şantlı a grubundakilerin 1.48'lik kapanma yaşına göre çok anlamlı olarak daha fazladır. İzleme süresi arttıkça kapanma oranı yükselmektedir. 5 yıldan fazla ve az izlenenler arasındaki fark en çok II b grubundadır.
Beş tablo, 1 şekil, 53 kaynağı içeren 7 sayfalık bu yayında VSD'in kapanmasının yaş, hemodinami, izleme süresinin etkileri, geniş materyeldeki araştırmalara dayanmaktadır ve orijinal katkılar getirmektedir. Bu konuyu daha sonraları yayın No: 211, 212, 214'te başka açılardan da katkılar getirilmiştir.

The defect closed spontaneously in 64 of 355 (18%) patients’ 1701 years. The rate varied in relation to the age of onset and duration of the follow up, as well as with hemodynamic class. The rate of spontaneous closure in those who were followed up since age <2 years was 50% in the group with small deects (Ia) without pulmonary hypertension (PH) in contrast to 29.6% of those with small defects with PH (IIa). On the other hand, in those with abundant l-to-r shunt, the rate was 15.9% in those without (Ib) and 7.1% in those with PH (IIb). Not considering the pulmonary arterial pressure, the rate of closure was 37.7% in those with small shunt, in contrast to 10.5% of those with abundant left-to-right shunt.
The age at spontaneous closure of the defect varied between 0.5 to 16.7 years with a median value of 4 years.The range of age at which it was still open varied between 1 month and 13.6 years whose median value was 2.3 years. In order to estimate a more correct incidence of closure according to the hemodynamic classes, the results of only those who could be followed up since <1 year were considered. The median age at closure was 0.96 years in group Ia, 1.55 in group IIa, 2.17 years in group Ib, 5.25 years in group IIb. The age of closure was 4.5 years in those with abundant l-to r shunt, in contrast to 1.48 years observed in those with small shunts, and this was found to be significant. The rate of closure increased with increasing duration of the follow up and the difference between those with less and more than 5 years of follow up was most conspicuous in group IIb.


155- Anahtar kelimeler: Ventrikül septum defekti, kapanma oranı, kapanma yaşı, hemodinamik sınıf, izleme süresi.