152- Onat T, Sağın G: İzole Ventrikül Septum Defektinde Ekokardiyografik Sol Ventrikül, Sol Atrium, Asandan Aort ve Defekt Çaplarının Birbirleriyle ve Pulmoner Arter Basıncı ile İlişkileri (özet) Türk Kardiyoloji. Dern. VIII. Ulusal Kongresi Özet Kitabı. S.37/no 168, Eylül 1992

8. Ulusal Kongrenin özet kitabında yayınlanan bu çalışmanın ayrıntıları ve getirdiği katkılar için yayın no 156'ya bakınız.
152- Anahtar kelimeler: Anahtar kelimeler: Ekokardiyografi, ventrikül septum defektinin çapı, sol atriyum, sol ventrikül, asandan aorta genişlikleri, vücut alanı.