15- Schad N, Künzler R und Onat T: Diagnostico Diferencial de las Cardiopatias Congenitas. Editorial Labor S.A., Barcelona 1965.

450 sayfalık bu kitap yukardaki eserin (Yayın No.6) ispanyolcası olarak, aynı güzel baskı kalitesi ile 1965'de Barcelona ve Mexico City'de yayınlanmıştır.
15- Anahtar kelimeler: kongenital kalp anomalileri, EKG, Röntgen, fonokardiyografi, ayırıcı tanı.