149- Ahunbay G, Sağın G, Onat T, Sarıoğlu A: VSD Çapının Yaş ve Büyüme ile İlişkisi (Özet) II. Ulusal Ekokardiografi Kongresi Özet Kitapçığı. Antalya, 8-10 Ekim 1991(tebliğ no. 041).


Bu yayın 150'nolu yayının bir özetidir.
149- Anahtar kelimeler: Ekokardiyografi, vücut alanı, VSD çapı, aort çapı, pulmoner çap, sol atrium büyüklüğü, sol ventrikül büyüklüğü.