148- Onat T: Dolaşım Sistemi Hastalıkları (Pediatri Ders Notları 2, bölüm 13) İst. Üniv. Basımevi ve Film Merkezi, 1991:

-Çocuklarda Fetal Hayattan İtibaren Kardiyovasküler Fizyoloji. 677-679
-Çocuklarda Kardiovasküler Sistem Muayenesinin Özellikleri. 680-684
-Siyanoz. 685-691
-Fallot tetralojisi 692-693
-Ventrikül Septum Defekti 694-695
-Atrial Septal Defektler 696-697
-Ductus botalli açıklığı 698-700
-Valvüler pulmoner stenoz 701-702

148- Anahtar kelimeler: Kitap bölümü, kongenital kardiovasküler anomaliler, fizyoloji, muayene, siyanoz.