147- Onat T: Büyüme ve Gelişme (Pediyatri Ders Notları 1, bölüm 2) İst. Üniv. Basımevi ve Film Merkezi, 1991:

-Büyüme ve Gelişmeyi Etkileyen Faktörler. 36-38
-Adolesans Çağı. 39-41
-Adolesans (Ergenlik) Çağının Psikolojisi. 42-43

Derslerde sunduğu bilgilerin birer özetinden ibaret olarak yukardaki kitapta yayınlanmıştır.
147- Anahtar kelimeler: Büyüme ve gelişme, kemik olgunluğu, hormonal gelişme, sekonder seksüel gelişme normları, adolesans psikolojisi