146- Onat T: Medical Congresses .(Scalpel Subject Scalpel & Tongs : Amer J Med Philately 35: 95-100, 1991

Bu makalede radyoterapi, rehabilitasyon, romatoloji, sosyal tababet, spor hekimliği, tıbbî istatistik, cerrahi, transfüzyon, tropikal hastalıklar, tüberküloz, uroloji, veteriner hekimlik, zooloji konularında toplanan kongrelere ait pul ve damgaların toplantı ülke ve yerleriyle tarih ve katalog numaraları geniş tablolar halinde verilmiştir. Makalenin sonunda tıp kongreleri dizisine ilâve tablolar ek olarak sunulmuştur.

146- Anahtar kelimeler: Medikal filateli, tıp tarihi, tıbbî kongreler.