140- Onat T, Batmaz G, Sarıoğlu A: İzole Ventrikül Septum Defektinde Tabii Seyir.Türk Kardiyoloji. Dern.: VII.Ulusal Kardiyoloji Kongresi Bildiri Özetleri, Mayıs, S. 130. İzmir- 1990.

153-155 no.lu yayına ait çalışmanın preliminer bulgularının bildirildiği bir özetten ibarettir. Ayrıntılar için 153-155 no.lu yayınlara bakınız.
140- Anahtar kelimeler: VSD, uzun izleme, hemodinami, prognoz