13- Onat T: Trikuspit Atrezisi ve Pulmoner Atrezi Tip I Anomalilerinin Kliniği. İstanbul Çocuk Kl. Mecm. 1/2: 87-91, 1965.

Pulmoner ve triküspit atrezilerin klinik, radyolojik, EKG ve angiokardiyografik özellikleri belirtilmekte ve ayırıcı tanıdaki değerleri tartışıldıktan sonra prognoza tesir eden faktörler münakaşa edilmektedir. 6 resim, 6 kaynak içeren bu yayın 5 sayfadan ibarettir.
13- Anahtar kelimeler: siyanozlu kongenital kalp anomalileri: triküspit atrezisi, pulmoner atrezi, EKG, angiokardiyografi.