138- Onat T: Arnold Tzanck (1880-1954) Am J Med Philately, Scalpel and Tongs 34: 13, 1990.

136 No.lu yayın ingilizce olarak Amerika Birleşik Devletlerinde yayınlanmıştır.
138- Anahtar kelimeler: Medikal filateli, Tıp tarihi, Hematoloji, transfüzyon.