137- Onat T, Ahunbay G: Long-Term Prognosis of Rheumatic Carditis with Combined Aortic and Mitral Regurgitation. The Turkish Journal of Pediatrics. 32: 249-258, 1990.

Bu çalışmada akut romatizmal ateşe bağlı mitral ve aort yetersizliği gösteren, ortalama 10.7 yıl izlenmiş bulunan 31 hastanın 332 hasta yılına dayanan prognoz etüdü sunulmuştur. Hastalar soldaki hacim yüküne göre sınıflandırılmıştır. Ayrıca penisilin profilaksisinin muntazamlılığı ve derecesi ile tedaviye başlama sürelerinin prognoza etkileri incelenmiştir. Aort yetersizliğinin ilk yılda düzelme şansı %10 iken, ondan sonraki yıllarda %2'dir. Buna karşılık birlikte bulunan mitral yetersizliğinin düzelme şansı yılda %6.83'tür. Eğer tedaviye erken başlanılmış ise düzelme şansı yılda %10'u geçerken, gecikenlerde bu oran %3.1'e düşmektedir. Aynı kişide hem mitral hem de aort yetersizliğinin birden kaybolma şansı %1 civarındadır. Mortalite 332 hasta yılında %3.2 olup yılda 0.0001 oranındadır.
Bu çalışma çocukluk çağında başlayan aort yetersizliğinde, bunun genellikle MY ile birlikte gittiğini ve erişkinlere kalanlarda MY'nin iyileşip aort yetersizliğinin izole olarak kaldığını ortaya koymuştur. şimdiye kadar çocukluk çağında başlayan çift kapak lezyonlarının uzun vadeli prognozunu ve geniş materyelde kritik gözle ortaya koyan en önemli çalışmadır.

Thirty-one patients with acute rheumatic carditis associated with aortic regurgitation (AR) and mitral regurgitation (MR) who received corticosteroid anti-inflammatory therapy for an average of 9 weeks were followed up for 332 patient-years (mean: 10.71 years). The age of onset was 9.34 (1SD: 1.94 years). The patients were classified according to degree of left ventricular volume overloading , duration ond regularity of penicillin prophylaxis. The probability of the yearly disappearance of MR,AR and both lesions were calculated for the total group and in relation to affecting subgroups. The mean yearly rate of disappearance of AR was 2% after a 10% probability in the first year. This rate was 6.83 % per year for MR, and it increased to 10.15% per year in the patients in whom therapy was initiated in less than 3 weeks, and decreased to 3.14% in the patients in whom therapy was initiated after 3 weeks. The disappearance of both AR and MR was observed in only 2 patients (about 1% per year); MS developed in two patients (6.45%) and the mortality rate was 3.2% in 332 patient-years (0.0001/ year)

137- Anahtar kelimeler: Akut romatizmal ateş, aort yetersizliği ve mitral yetersizliği, prognoz. Uzun izleme.